ردیف رنگ اندازه جنس
۱ قرمز کوچک نخ
۲ آبی متوسط
۳ سبز بزرگ پنبه
قیمت ۱۵۰۰۰